MVO

Stichting LEFteam

Coöperatie Blauwdorp is een maatschappelijk verantwoorde onderneming (MVO) die wordt gerund door jongeren die (even) hun draai niet kunnen vinden in de maatschappij. Het is een van de werkervaringsplekken van Stichting LEFteam. Deze stichting creëert nieuwe kansen voor kwetsbare jongeren in Zuid-Limburg, die op zoek zijn naar hun talenten en vaak buiten de kaders van zorg en onderwijs vallen. Door opdrachten te verstrekken aan Coöperatie Blauwdorp, leren deze LEFjongeren hun talent ontdekken. De omzet die dit genereert, wordt voor 100% terug geïnvesteerd in de stichting. Een mooie ‘sociale enterprise’-gedachte. Zeg het voort…